PLÂNGERE catre Parchetului Militar

Redactata de un grup de juristi implicati in campania Salvati Rosia Montana:

Către: Domnul Prim-Procuror al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti

Str.George Georgescu nr.3, sector 4 Bucureşti

Subiect: Sesizare

Data: martie 2012

PLÂNGERE

Subsemnatul____________, cu domiciliul în_____________, jud./sector___________ CNP_________________ va aduc la cunoştinţă următoarele fapte ale Comandantului Forţelor de Ordine din cadrul Jandarmeriei Române, responsabil pentru operaţiunea de intervenţie în forţă a trupelor de jandarmi prin care a fost dispersat un grup de participanţi la meciul România-Uruguay desfăşurat în data de 29 februarie 2012 pe stadionul National Arena, pentru ca dumneavoastră să luaţi măsurile ce se impun, împotriva faptuitorilor precum şi împotriva celorlaltor persoane responsabile la care fac referire lit „s” şi „ş” ale art. 1 al Legii nr. 4 din 9 ianuarie 2008, cât şi împotriva comandantului structurii de jandarmi competente teritorial care a aprobat şi condus planul de acţiune pentru asigurarea ordinii şi siguranţei participanţilor la meciul Romania-Uruguay.

Plângerea se bazează pe următoarele

MOTIVE

I. În fapt :

În data de 29 Februarie 2012, pe stadionul National Arena din Municipiul Bucureşti a avut loc meciul amical dintre reprezentativele României şi Uruguayului.

La minutul 60 al meciului, în Peluza 2 a stadionului, suporteri ai echipei naţionale au afişat un banner pe care scria „FRF=RMGC, Aceeaşi mizerie”. Mesajul făcea referire la recentele negocieri ale Domnului Mircea Sandu pentru sponsorizarea Federaţiei Române de Fotbal (FRF) de către compania de minerit Rosia Montana Gold Corporation (RMGC). Afişarea de către suporteri a acestui banner a fost un mijloc paşnic şi democratic de a protesta împotriva tentativei de asociere a imaginii Naţionalei de fotbal cu o companie extrem de controversată, RMGC, cât şi o uzitare personală a dreptului constituţional garantat prin art. 30 – Dreptul la liberă exprimare.

Apariţia sus-menţionatului mesaj a avut drept urmare intervenţia abuzivă a circa 70 de angajaţi ai firmei de securitate BGS şi a aproximativ 50 de jandarmi, în vederea dispersării grupului de suporteri, făptuitorii înconjurând grupul de suporteri unde bannerul era afişat. Bastoane şi gaze lacrimogene au fost utilizate pentru a-i determina pe suporteri să renunţe la arborarea bannerului, metode demne de un scenariu anti-terorist mai degrabă şi nu de manifestarea paşnică a unor convingeri. Ca urmare a intervenţiei forţelor de ordine, s-a creat o busculadă în care au fost involuntar prinşi mai mulţi spectatori, inclusiv femei, copii şi vârstnici.

Intervenţia forţelor de ordine a excedat în totalitate cadrul legal, depăşind cu mult prevederile ROAF (Regulamentul de Organizare al Activităţii Fotbalistice – act normativ al FRF) şi mai ales înfrângând grav dispozitiile Legii nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române dar şi pe cele ale Legii nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive. Consider prin urmare ca se impune aplicarea celor mai severe sancţiuni prevăzute de lege persoanelor care se fac direct responsabile de desfăşurarea intervenţiei.

A. Justificarea interventiei in forta a trupelor de ordine

A.1. Nu poate fi vorba în nici un caz de tulburarea ordinii publice sau de instigare la o asemenea tulburare.

Nu există nici un temei, potrivit Legii 4/2008, pentru acţiunile în forţă ale făptuitorilor arătaţi. Dacă mergem spre absurd, pe banerul afişat a scris, mot-a-mot, «FRF=RMGC». Nu e un îndemn, nu există semne de punctuaţie, e doar o constatare, care nu instigă la nimic. Nu este un text obscen şi nici nu conţine imagini care să atenteze la bunele moravuri. În cazul ăn care şi-ar considera dreptul la imagine prejudiciat prin afişajul bannerului, oficialii FRF ar fi apela personal la pârghii legale pentru obţinerea reparaţiilor pretinse. Uzitarea însă a forţei de către trupele de jandarmi nu a avut absolut nici o justificare ori încadrare legală!

A.2. Fapta care a atras intervenţia în forţă a trupelor de jandarmi nu a constituit o faptă ilicită în accepţiunea ROAF

ROAF prevede limitativ la art. 61, alin. 1, posibilităţile organizatorilor de meciuri de a restrânge accesul cu bannere pe stadioane (prevederi similare se regăsesc şi în Legea 4/2008, cand e vorba de obligaţiile spectatorilor), stipulând că aceştia trebuie:

q) să interzică afişarea în arena sportivă a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu conţinut obscen sau care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă, indiferent pe ce suport ar fi inscripţionate

r) să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizuală pe gardul care delimitează suprafaţa de joc de tribună sau în orice alte locuri care împiedică fie buna vizibilitate a jocului de către spectatori, fie asigurarea unei intervenţii oportune, în caz de necesitate.

A. 3. Fapta care a atras intervenţia în forţă a trupelor de jandarmi nu a constituit o faptă ilicită în accepţiunea art. 20 al legii 4/2008

Potrivit Art. 20, lit e) al Legii 4/2008 singurele inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe, steaguri sau alte suporturi care nu pot fi introduse în arena sportivă sunt cele ce conţin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conţinut obscen.

Este în afara oricărui dubiu aceea că bannerul afişat de către suporteri “FRF=RMGC. Aceeasi mizerie” şi care a atras intervenţia trupelor de jandarmi nu a conţinut niciunul dintre simbolurile, sloganurile, imaginile sau textele expres şi limitativ interzise de lege.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Jandarmeriei Bucureşti, Georgian Enache ,

În minutul 58- 59, un grup de suporteri de la Peluza Sud a Stadionului Arena Naţională a afişat un banner care nu a fost aprobat de organizator conform normelor UEFA şi FRF.

Ori, într-un regulament intern al unei entităţi private de genul celor la care face referire declaraţia sus citată nu pot fi cuprinse alte sancţiuni decât cele prevăzute expres în legea care reglementează în România prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive – Legea 4/2008 – şi nici nu se pot stipula derogări de la lege care să aducă atingere dreptului participanţilor la libera exprimare aşa cum este el ocrotit de legile interne. Cu atât mai absurd ar fi să considerăm că pentru aplicarea concretă a regulamentului intern al unei entităţi private este justificată intervenţia în forţă a unei instituţii a statului cu statut militar care, potrivit Legii 550/1994, Art. 2, îşi desfăşoară activitatea în interesul cetăţenilor, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

În concluzie, afişarea bannerului menţionat nu se înscrie în niciuna dintre conduitele prohibite legiferate mai sus, un prim motiv pentru care intervenţia in forta a angajaţilor Jandarmeriei a fost ilegală.

A. 4 Nu erau întrunite caracteristicile niciuneia dintre situaţiile prevăzute la Art. 29 al Legii 550/2004 care să legitimeze intervenţia în forţă a trupelor de jandarmi.

Potrivit Art. 29 al Legii 550/2004,

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române foloseşte armamentul din dotare […]în următoarele situaţii:

a)pentru împiedicarea şi neutralizarea acţiunilor agresive ale persoanelor care tulbură grav ordinea publică, acţiuni ce nu au putut fi înlăturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace legale;

c)pentru imobilizarea persoanelor sau a grupurilor de persoane care provoacă dezordine şi întreprind acţiuni ce pun în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea persoanelor, proprietatea publică sau privată, ultragiază forţele de ordine sau alte persoane învestite cu funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice ori tulbură grav ordinea publică, prin acte de violenţă.

Din dispoziţiile legale mai sus citate reiese cu evidenţă aceea că pentru folosirea, de către personalul Jandarmeriei, a armamentului din dotare trebuiesc îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

– persoanele împotriva cărora se utilizează forţa să fii comis acte de violenţă şi acţiuni agresive;

– actele de violenţă şi acţiunile agresive să fii provocat rezultatele prevăzute expres şi limitativ: tulburarea gravă a ordinii publice; starea concretă de pericol privind viaţa, integritatea corporală sau sănătatea persoanelor, proprietatea publică sau privată; ultragierea forţelor de ordine sau a altor persoane învestite cu funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice;

– să se fii utilizat anterior de către forţele de ordine alte mijloace legale de intervenţie;

– utilizarea de către forţele de ordine a altor mijloace legale de intervenţie să nu fii fost eficiente pentru înlăturarea sau anihilarea actelor de violenţă şi a acţiunilor agresive.

Niciuna dintre condiţiile mai sus-enumerate nu a fost întrunită în cazul intervenţiei în forţă a Jandarmeriei la care face referire prezenta plângere. Niciuna dintre valorile sociale ocrotite de Art. 29 al Legii 550/2004 – liniştea publică, viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanelor sau proprietatea – nu a fost pusă în starea de pericol prevăzută de aceeaşi lege pentru justificarea intervenţiei forţelor de ordine. Nu există de asemenea niciun criteriu obiectiv conform căruia textul bannerului să poată fi calificat drept o jignire la adresa oficialilor FRF şi LPF, persoane neînvestite, de altfel, cu funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice.

Pe de altă parte, interpretarea legală a unor prevederi, prezentate vag şi general („normele UEFA şi FRF”), potrivit căreia toate textele bannerelor trebuie să aibă acceptul organizatorilor, încalcă Constituţia României (dreptul la liberă exprimare) şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

În declaraţii publice privind evenimentul din 29 februarie a.c, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, Domnul Georgian Enache arată aceea că unii participanti s-ar fi făcut răspunzători de încălcarea dispoziţiilor articolului 20, literele c), l) si m) al Legii 4/2008, motiv pentru care s-au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale. Aceste declaraţii nu fac decât să confirme aceea că intervenţia în forţă a trupelor de ordine pentru dispersarea unui număr de aproximativ 300 de suporteri, pentru a aplica într-un final 6 sancţiuni contravenţionale, a fost abuzivă şi nu a avut niciun temei legal, în condiţiile în care contravenienţii puteau fi identificaţi în interiorul grupului şi conduşi în afara acestuia pentru legitimare şi pentru aplicarea sancţiunilor individuale.

B. Autorizarea şi pregătirea intervenţiei

Potrivit Legii 550/2004, Art. 34

(1)Intervenţia în forţă se dispune în scris de către prefectul sau înlocuitorul acestuia din municipiul Bucureşti, respectiv din judeţul în care s-a produs una dintre situaţiile prevăzute la art. 29.

Potrivit Legii 4/2008, Art. 8

(1)Restabilirea ordinii publice în interiorul arenei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din iniţiativa comandantului acestora, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia.

Din declaraţiile oficiale atât ale purtătorului de cuvânt al Jandarmeriei Române cât şi ale oficialilor FRF, nu rezultă aceea că intervenţia în forţă a trupelor de ordine ar fi avut autorizarea scrisă a Prefectului Municipiului Bucureşti.

Mai mult decât atât, potrivit Legii 550/2004, Art. 31

(1)Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 se face numai după avertizarea şi somarea participanţilor de a se dispersa, de către şeful dispozitivului de ordine sau de către şefii săi ierarhici.

Art. 32 al Legii 550/2004 prevede în detaliu mijloacele tehnice şi paşii procedurali ce trebuiesc respectaţi în vederea executării legale de către trupele de ordine a avertizării şi somării.

Niciunul dintre mijloacele tehnice şi paşii procedurali amintiţi nu au fost respectaţi de către trupele de ordine înaintea executării intervenţiei în forţă la evenimentul din data de 29 februarie 2012. S-au încălcat astfel dispoziţiile imperative ale art. 2 din aceeaşi lege de organizare a Jandarmeriei Române conform căruia Jandarmeria Română îşi desfăşoară activitatea în interesul cetăţenilor, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

C. Executarea intervenţiei

Potrivit Legii 550/2004, Art. 33

Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 se face în mod gradual şi nu trebuie să depăşească nevoile reale pentru imobilizarea persoanelor turbulente sau agresive ori pentru neutralizarea acţiunilor ilegale şi va înceta de îndată ce scopul misiunii a fost realizat.

Aşa cum am arătat deja, în intervenţia împotriva participanţilor de pe Peluza 2 a stadionului National Arena un număr de aproximativ 50 de jandarmi au folosit bastoane şi gaze lacrimogene pentru dispersarea participanţilor. Folosirea acestor mijloace s-a făcut concomitent cu intervenţia şi “în sprijinul” altor 70 de agenţi de ordine ai firmei BGS, care la rândul lor foloseau armamentul din dotare. Intervenţia a fost astfel total disproporţionată în raport cu scopul urmărit – de a dispersa un număr de circa 300 de persoane care nu aveau asupra lor niciun instrument prin care puteau provoca acte de violenţă sau de agresiune asupra forţelor de ordine sau a unor participanţi la eveniment şi care în concret afişau 1 banner. Cum am arătat de asemenea, la finalul intervenţiei, Jandarmeria a putut identifica în mod concret 6 persoane (sic!) vinovate, în accepţiunea sa, de săvârşirea unor fapte interzise de Legea 4/2008.

Prin întregul mod de organizare şi executare efectivă a intervenţiei din data de 29 februarie 2012 de pe stadionul National Arena, persoanele responsabile arătate şi-au depăşit grav şi flagrant atribuţiile ce revin instituţiei Jandarmeriei Romane stipulate la art. 1 al Legii 550/2004.

Faţă de toate aceste aspecte, vă solicit respectuos aplicarea sancţiunilor legale împotriva persoanelor arătate:

– Comandantul Forţelor de Ordine din cadrul Jandarmeriei Române, responsabil pentru operaţiunea de intervenţie în forţă a trupelor de jandarmi din data de 29 februarie 2012 pe stadionul National Arena;

-Persoanele responsabile la care fac referire lit „s” si „ş” ale art. 1 al Legii nr. 4 din 9 ianuarie 2008;

– Comandantul structurii de jandarmi competente teritorial care a aprobat şi condus planul de acţiune pentru asigurarea ordinii şi siguranţei participanţilor la meciul Romania-Uruguay.

III. În drept:

Art. 30 din Constitutia Romaniei

Codul de procedura penala, Art. 26 (1) pct.1

Legea 4/2008, Art. 8 si 20

Legea 550/2004, Art. 29, 31, 32 si 34

ROAF

IV. În probaţiune:

Martori (nume si număr de telefon)

Înregistrari video (a se găsi pe suportul anexat prezentei)

Înscrisuri precum şi orice alte mijloace de probă a căror necesitate va rezulta din desfăşurarea cercetărilor întreprinse ca urmare a prezentei plângeri.

Petent

……………………….

Numele şi semnătura

Despre Alex Imreh

http://www.aleximreh.ro http://www.facebook.com/alex.imreh 0742-669918
Acest articol a fost publicat în ADN.Jus. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s